Zuwanderung

Zuwanderung (die) = imigrace, přistěhování

příklady z praxe:

Die USA haben Probleme mit der Zuwanderung aus der ganzen  Welt. Spojené státy americké mají problémy s imigrací z celého světa.

die Zuwanderung in den großen Städten - přistěhování do velkých měst