zurückweisen

zurückweisen = odmítnout, zamítnout 

(nepravidelné sloveso wies zurück, hat zurückgewiesen)

příklady z praxe:

Ich musste sein Angebot zurückweisen. Musela jsem jeho nabídku odmítnout.

Das Gericht hat den Antrag auf Berufung zurückgewiesen. Soud zamítnul žádost na odvolání.

Sie weist niemanden zurück, der mit einer Bitte zu ihr kommt. Neodmítá nikoho, kdo za ní přichází s prosbou.