zurückgewinnen

zurückgewinnen= získat zpět

(nepravidelné sloveso: gewann zurück, h. zurückgewonnen)

příklady z praxe:

verspieltes Geld zurückgewinnen - získat zpět prohrané peníze

Sie möchtet seinen Ex-freund zurückgewinnen. Chce získat zpět svého bývalého přítele.