Zugriff

Zugriff (der) = přístup

příklady z praxe:

mit diesem System hat man Zugriff auf alle Daten - s tímto systémem budete mít přístup ke všem datům

der Zugriff zu etwas - přístup k něčemu

Die Anzahl der Zugriffe auf diese Webseite steigt ständig. Počet zobrazení této stránky se stále zvyšuje.