Zufall

Zufall (der) = náhoda, příhoda, případa, shoda, náhoda

příklady z praxe:

der Zufall in der Physik = shoda ve fyzice

Es ist ein Zufall = Je to náhoda.

Das kann doch kein Zufall sein.  = To nemůže být náhoda.