Zorn

Zorn (der) = hněv, vztek, zlost

příklady z praxe:

Zorn auf jemanden haben - mít vztek na někoho

Sie wurde rot vor Zorn. Byla rudá vzteky.