zerren

zerren = tahat, škubat, cloumat

               (pravidelné sloveso)

základní fráze:

sich einen Muskel zerren - natáhnout si sval

příklady z praxe:

Der Hund zerrt an der Leine - pes táhne na vodítku

Der Täter zerrte sein Opfer in ein Gebüsch. Pachatel vlekl svou oběť do křoví.

Sie zerrte einen schweren Karren hinter sich her unterwegs.  Vytáhla těžký vozík za ním na cestu.