zerfallen

 zerfallen = rozpadlý (přídavné jméno)

                    rozpadnout se

                   (nepravidelné sloveso: zerfiel, ist zerfallen)

příklady z praxe:

Das Bündnis ist zerfallen. Aliance se rozpadla.

radioaktive Atomkerne zerfallen - rozpad radioaktivního jádra

Die alte Burg zerfällt allmählich. Starý hrad se postupně rozpadá.