zerbrechen

zerbrechen = rozbít

                      (nepravidelné sloveso: zebrach, hat zerbrochen)

základní fráze:

Glas zerbrechen - rozbít sklo

příklady z praxe:

Das Bündnis der beiden Länder ist über den Grenzstreitigkeiten zerbrochen. Spojení obou zemí bylo přerušeno v proběhu sporu o hranice.

Der Teller fiel auf die Erde und zerbrach. Talíř spadnul na zem a rozbil se.

voller Wut zerbrach er den Stock - plný vzteku zlomil hůl