Zeichen

Zeichen (das) = znamení, značka, signál

příklady z praxe:

sich durch Zeichen miteinander verständigen - vzájemně komunikovat pomocí značek

Zeichen zur Regelung des Straßenverkehrs - značky pro regulaci silniční dopravy

das ist ja wie ein Zeichen des Himmels - to je jako znamení z nebe