zeal

zeal = nadšení, horlivost

příklady z praxe:

a politician known for his zeal for reform - politik známý svoji horlivosti pro reformu

He had an absolute zeal for litigation. Byl absolutně nadšený pro soudní spory.