wütend

wütend = vzteklý, rozzuřený, naštvaný

základní fráze:

den Hund wütend machen - rozzuřit psa

Nach seiner Bemerkung wurde er wütend.  Po jeho poznámce se rozzuřil.

příklady z praxe:

Er schrie ihn wütend an. Křičel na něj vztekle.

Ist sie immer noch wütend auf mich? Je pořád na mě naštvaná?