worth

worth = hodnota, zásluha (podstatné jméno)

              stát, vyplatit se, mít hodnotu

              (pravidelné sloveso)

základní fráze:

It is worth keeping at it.  Stojí za to, v tom pokračovat.

A bird in the hand is worth two in the bush.  Lepší vrabec v hrsti než holub na straše.

příklady z praxe:

The furniture was of little worth since it was in such bad condition. Nábytek měl malou hodnotu, protože byl ve špatném stavu.

The corporation is worth billions of dollars. Společnost má hodnotu bilionu dolarů.

Chicago is worth a visit. I think you'll really like it. Chicago stojí za to navštívit. Myslím, že se Vám bude líbit.