winzig

winzig = maličký, drobný, nepatrný

příklady z praxe:

Bakterien sind winzige Lebewesen. Bakterie jsou malé živé bytosti.

die winzigen Fäustchen eines Babys - drobné pěsti dítěte

Du hattest nur ein winziger Fehler in dem Test. V tom testu jsi měla jen drobnou chybu.