wider

wider = proti, v rozporu

základní fráze:

wider den Strom schwimmen - plavat proti proudu

Das ist wider die Natur. To je proti přírodě.

příklady z praxe:

wider die Gesetze handeln - jednat v rozporu s právními předpisy

Er kämpfte wider seine Feinde. Bojoval proti svým přátelům.

Er tat das wider  Wissen. Udělal to proti přesvědčení.