Wende

Wende (die) = obrat, zvrat, změna

příklady z praxe:

eine radikale, dramatische, schicksalhafte Wende - radikální, dramatický, osudový zvrat

Damals vollzog sich in meinem Leben eine Wende. Tenkrát došlo v mém životě ke změně.

um die Wende des 20. Jahrhunderts - na přelomu      20. století