wehren

wehren = bránit, hájit (pravidelné sloveso)

základní fráze:

sich tapfer wehren - statečně se bránit

příklady z praxe:

Wenn man angegriffen wird, muss man sich wehren.Pokud bude napaden, musí se bránit.

Sie wehrte sich gegen die Anschuldigungen. Hájila se proti obvinění.

Die Mitarbeiter wehrten sich gegen die geplanten Stellenkürzungen.  Zaměstnanci se bránili proti plánovanému snižování pracovních míst.