wary

wary = ostražitý, obezřetný, opatrný

příklady z praxe:

They remain wary of the new plan. Zůstávají ostražití vůči novému plánu.

Be wary of lending money.  Buďte opatrní při půjčování peněz.

We must teach children to be wary of strangers. Musíme učit děti, aby byli ostražité před cizími lidmi.