ward off

ward off = odvrátit, zahnat, předejít

                   (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

ward off an opponent's blows - odvrátit rány oponenta

In the winter I take vitamin C to ward off colds. V zimě si beru vitamín C, abych předešel nachlazení.

He wore garlic to ward off vampires. Nosil česnek, aby zahnal upíry.