wanker

wanker = blbec, kokot, čurák

příklady z praxe:

The wanker did not give the right of way. Ten kokot nedal přednost v jízdě.

He behaves like a wanker. Chová se jako blbec.