Votum

Votum (das) = hlasování, odevzdání hlasu

příklady z praxe:

Votum abgeben - odevzdat hlas

ein Votum gegen die Regierungsparteien - hlasování proti vládním stranám