vote

vote = hlasování, volba (podstatné jméno)

            hlasovat, volit, schválit (pravidelné sloveso)

základní fráze:

vote of no-confidence - hlasování o nedůvěře

voting right, right of vote - hlasovací právo

příklady z praxe:

They voted him into the presidency. Volili ho do prezidentského úřadu.

I voted Labour at the last election. Hlasoval jsem pro Labouristy v posledních volbách.

Who you vote for? Koho budeš volit?