vorübergehen

vorübergehen = , přejít, uplynout

(nepravidelné sloveso: ging vorüber, ist vorübergegangen)

základní fráze:

an jemanden vorübergehen - jít kolem někoho

příklady z praxe:

Der sturm wird vorübergehen. Bouře přejde.

Die Schuleferien sind schnell vorübergegangen. Školní prázdniny rychle utekly.

keine Sorge, das geht vorüber - nebojte se, to přejde