Vorstoß

Vorstoß (der) = výpad, útok, napadení

příklady z praxe:

ein Vorstoß in feindliches Gebiet - vpád do nepřátelského území

Wie werden Sie gegen einen  Vorstoß zu verteidigen? Jak se budete proti útoku bránit?