Vorsatz

Vorsatz (der oder das) = předsevzetí, úmysl

příklady z praxe:

Sie legte Vorsätze für das neue Jahr. Dala si předsevzetí do Nového roku.

Fahrlässigkeit oder Vorsatz, das ist hier die Frage. Nedbalost nebo úmysl, což je otázkou.

gute Vorsätze haben - mít dobré úmysly