Vorfreude

Vorfreude (die) = radostné očekávání

příklady z praxe:

voll herrlicher Vorfreude - plná nádherného očekávání

Sie wurde in der Vorfreude auf ihn wartete. Čekala na něj v radostném očekávání.