volunteer

volunteer = dobrovolník (podstatné jméno)

                     nabídnout, poskytnout

příklady z praxe:

The school was built by volunteers. Škola byla postavena dobrovolníky.

Our son volunteered for military service. Náš syn se přihlásil k vojenské službě.

Two or three people volunteered suggestions. Dva nebo tři lidé poskytly nabídky.