verzweifelt

verzweifelt = zoufalý (přídavný jméno)

                       zoufale (příslovce)

příklady z praxe:

Er ist verzweifelt nach der Trennung benimmt. Po tom rozchodu se chová zoufale.

Es war ein verzweifelter Kampf ums Überleben. Byl to zoufalý boj o přežití.

Die Hungernden in dieser Region befinden sich in einer verzweifelten Lage. Hladovějící lidé v těto oblasti jsou v zoufalé situaci.