verwickeln

verwickeln = zaplést, zapojit, zamíchat

                       (pravidelné sloveso)

základní fráze:

sich in einen Skandal verwickeln - zaplést se do skandálu

sich in einen Streit verwickeln - zaplést se do hádky

příklady z praxe:

die Schnur verwickelt - kabel zapojen

jemanden in ein Gespräch verwickeln - zapojit někoho do rozhovoru