verweigern

verweigern = odpírat, odmítnout, bránit se, vzpírat se

                        (pravidelné sloveso)

základní fráze:

ein Befehl verweigern - odmítnout rozkaz

jemandem ein Darlehen verweigern - někomu odmítnout půjčku

příklady z praxe:

Er hat den Wehrdienst verweigern. Odmítl vojenskou službu.

Sie können sich meiner Argumentation doch nicht verweigern. Nemůžete přece popřít můj argument.