verstoßen

verstoßen = provinit se, prohřešit se                      (nepravidelné sloveso: verstieß, hat verstoßen)

základní praxe:

gegen ein Gesetz verstoßen - provinit se proti zákonu

příklady z praxe:

Der Vater verstieß seine Tochter. - Otec zapudil svoji dceru.

Er verstößt gegen unsere Abmachung. Porušuje naši dohodu.