Versorgung

Versorgung (die) = zásobování, dodávka

příklady z praxe:

die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln - zásobování obyvatelstva potravinami

medizinische Versorgung im ländlichen Raum - zdravotní péče ve venkovských oblastech