verschwinden

verschwinden = zmizet, ztratit se

(nepravidelné sloveso: verswand, ist verschwunden)

příklady z praxe:

Die Sonne verschwindet hinter den Wolken. Slunce se ztrácí za mraky.

In unserem Betrieb verschwindet immer Geld. V našem podniku stále mizí peníze.