Verschlüsselung

 Verschlüsselung (die)  = zakódování, zašifrování

použití v praxi:

automatische Verschlüsselung - automatické zakódování

Sie erklärt der Grund Verschlüsseln einer Nachricht. Vysvětluje důvod zašifrování zprávy.