vernichten

vernichten = zničit, zlikvidovat, zahubit, přivést na mizinu (pravidelné sloveso)

základní fráze:

Dokumente vernichten - zničit dokumenty

Hitler wollte die Juden vernichten. Hitler chtěl zničit židy.

příklady z praxe:

Die feindlichen Streitkräfte wurden vernichtet. Neprátelské ozbrojené síly byly zničeny.

eine vernichtende Kritik - zničující kritika

das Feuer vernichtete einen Teil des Gebäudes - požár zničil část budovy