vermutlich

vermutlich = pravděpodobný, předpokládaný, podle všeho

základní fráze:

Vermutlich ist er zu Hause. Patrně je doma.

příklady z praxe:

Sie wird vermutlich erst morgen anrufen. Pravděpodobně zavolá až zítra.

Ich komme zu dir vermutlich eine Stunde später.  Pravděpodobně k Tobě dorazím o hodinu později.