verknüpfen

verknüpfen = svázat, spojit, souviset

                        (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

Sein Name ist eng mit dem Erfolg des Hauses verknüpft. Jeho jméno bylo úzce spjato s úspěchem domu.

Sie verknüpfte die Geschäftsreise mit einem Besuch bei Freunden. Spojila služební cestu s návštěvu u přátel.

Es ist notwendig, die zwei Enden der Schnur miteinander zu verknüpfen. Je nutné spojit dva konce šnůry dohromady.