verhindern

verhindern = zabránit, zamezit (pravidelné sloveso)

základní fráze:

ein Unglück verhindern - zabránit neštěstí

příklady z praxe:

ein Attentat verhindern - zabránit atentátu

Wie kann man Unfälle verhindern? Jak se dá zabránit nehodě?