vergraulen

vergraulen = odradit, odhánět, odpuzovat

                       (pravidelné sloveso)

základní fráze:

die Mieter aus der Wohnung vergraulen - vystrnadit nájemníky z bytu

příklady z praxe:

seine Freunde vergraulen - děsit své přátelé

Dass wir das Finale verloren haben, hat mir den ganzen Abend vergrault. Skutečnost, že jsme prohráli ve finále, mě zničila celý večer.