vergeblich

vergeblich = marný, zbytečný, ješitný

základní fráze:

Ich habe mich vergeblich gemüht. Zbytečně jsem se namáhala.

použití v praxi:

vergebliche Nachforschungen - zbytečné vyšetřování

Ich habe vergeblich versucht, dich anrufen. Pokoušel jsem se Ti marně dovolat.