verflechten

verflechten = proplést, propojit,

(nepravidelné sloveso: verlocht, h. verlochten)

příklady z praxe:

Fantasie und Wirklichkeit verflechten sich immer mehr - fantazie a realita se proplétají stále více

biologische und kulturelle Elemente werden hier verflochten - biologické a kulturní prvky jsou zde vzájemně propojeny

Wirtschaftszweige, die sich miteinander verflechten - Obory, které se prolínají navzájem