vereinbar

vereinbar = kompatibilní, slučitelný

základní fráze:

mit den Vorstellungen vereinbar sein - být slučitelný s představami

použítí v praxi:

das Gesetz ist nicht mit der Verfassung vereinbar - zákon není slučitelný s ústavou

Viele Eltern haben Problem Beruf mit Familie vereinbar. Mnozí rodiče mají problém sloučit povolení s rodinou.