Verdacht

Verdacht (der) = podezření

příklady z praxe:

sich von einem Verdacht befreien - zbavit se podezření

Bei dem Patienten besteht der Verdacht auf Tuberkulose. U pacienta existuje podezření na tuberkolózu.

Sie hatte Verdacht, dass er sie lügt. Měla podezření, že jí lže.