venture

venture = riskantní podnik (podstatné jméno)

                 odvážit, troufnout si (pravidelné sloveso)

příklady z praxe:

The pups never ventured far from home. Štěňata si nikdy netroufla daleko od domova.

He got angry at me when I ventured to suggest that things could have been worse. Naštval se na mě, když jsem se odvážil tvrdit, že by to mohlo být horší.

joint business venture - společný obchodní podnik