vain

vain = marný, zbytečný, bezvýsledný

základní fráze:

main effort - marná snaha

be in vain - minout se účinkem

příklady z praxe:

I tried in vain. Zbytečně jsem se snažil.

In vain I tried to tell him my opinion. Marně jsem mu pokoušel sdělit svůj názor.