vagrant

vagrant = tulák, pobuda (podstatné jméno)

                  bludný, potulný (přídavné jméno)

příklady z praxe:

vagrant beggars - potulní žebráci

vagrants sleeping in cardboard boxes on the sidewalk - tuláci spí v lepenkových krabicích na chodníku

He was arrested and charged with vagrancy. Byl zatčen a obviněn z tuláctví.