ursprünglich

ursprünglich = počáteční, prvotní, původní

příklady z praxe:

einfach und ursprünglich leben - žít jednoduše a původně

Wir wollen nicht ursprünglich kaufen fahren, aber zu Hause hatten keine Lebensmittel. Původně jsme nechtěli jet nakoupit, ale doma nebyly žádné potraviny.

 eine ursprüngliche Landschaft - původní krajina