unbestreitbar

unbestreitbar = nepopíratelný, nesporný

příklady z praxe:

eine unbestreitbare Tatsache - nesporný fakt

ihre Fähigkeiten sind unbestreitbar - její schopnosti jsou nepopiratelné