umstritten

umstritten = kontroverzní, sporný

příklady z praxe:

eine umstrittene Theorie - kontroverzní teorie

Ein umstrittenes Gesetz ist gültig. Sporný zákon je platný.

umstrittene Tierversuche - kontroverzní testování na zvířatech