ugly

ugly = škaredý, ošklivý

základní fráze:

It looks ugly. Vypadá to ošklivě.

ugly duckling - ošklivé káčátko

příklady z praxe:

war is ugly - válka je ošklivá

Don't be ugly with me. Nebuď na mě ošklivá.